News-Events

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛ. ΚΑΙ ΤΟΥΡ.

Ανακοίνωση Υπουργείου Πολιτισμού

και Τουρισμού Τουρκίας


 

Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2016

Θέμα: Ιερά Μονή Παναγίας Σουμελά

 

Ο διαγωνισμός για τις Μελέτες Αποκατάστασης, Αναστήλωσης, Δομικής Ενίσχυσης, Χωροταξίας και Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων του Αρχαιολογικού Χώρου της Ιεράς Μονής Παναγίας Σουμελά πραγματοποιήθηκε στις 17.12.2012 και εγκρίθηκε με απόφαση του Περιφερειακού Οργανισμού Προστασίας των Μνημείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Trabzon στις 26.09.2014. 

Ο διαγωνισμός για την εφαρμογή των εργασιών Αναστήλωσης στην Ιερά Μονή της Παναγίας Σουμελά στην Trabzon, πραγματοποιήθηκε στις 17.11.2015. Μετά την υπογραφή της σύμβασης και την παράδοση του χώρου, οι εργασίες ξεκίνησαν το Μάρτιο του 2016.

Ο διαγωνισμός για την εκπόνηση Ερευνητικών Μελετών Γεωλογίας και Γεωτεχνικής των Βράχων και των Σχεδίων Ενίσχυσης, στο Χώρο της Ιεράς Μονής της Παναγίας Σουμελά στην Trabzon πραγματοποιήθηκε στις  26.02.2015. Μετά την ολοκλήρωσή τους, οι μελέτες εγκρίθηκαν από τον Περιφερειακό Οργανισμό Προστασίας και η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται.

Κατά τη διάρκεια των Εργασιών Γεωλογίας και Γεωτεχνικής των Βράχων και των Εργασιών Ενίσχυσης, οι ειδικοί, με στόχο να εξετάσουν τον κίνδυνο κατολισθήσεων στις κατωφέρειες (πλαγιές) της Μονής και του περιβάλλοντα χώρου και να τεκμηριώσουν τα επικίνδυνα σημεία, πραγματοποίησαν προσεδάφιση, χρησιμοποιώντας αναρριχητικές τεχνικές πρόσβασης με σχοινί και λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Κατά τη διάρκεια των προσεδαφίσεων, διαπιστώθηκε ότι:

  • υπήρχαν αιωρούμενα κομμάτια βράχων.
  • οι αλλοιώσεις που είχαν επέλθει στην επιφάνεια των πετρωμάτων αποτελούσαν κίνδυνο.
  • σε τμήματα που εκτείνονταν μέχρι το υπέδαφος της δασικής περιοχής υπήρχαν μεγάλα και μικρά ελεύθερα πετρώδη κομμάτια, κρυμμένα μέσα σε δασικά υπολείμματα.
  • τα δέντρα που υπήρχαν στις κατωφέρειες και δεν είχαν ακόμα ανατραπεί, αποτελούσαν κίνδυνο για το Μοναστήρι και τους επισκέπτες.
  • παρουσιάζονταν ρίψη υλικών σε ορισμένα μέρη λόγω των διαρροών νερού από τις ρωγμές των βράχων, ενώ εξετάστηκαν οι κατωφέρειες που απειλούσαν τη Μονή και ερευνήθηκαν όλοι οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι.

Ως αποτέλεσμα αυτών των εργασιών διαπιστώθηκε:

  • η ύπαρξη πολλών αιωρούμενων πέτρινων τμημάτων πάνω από τη Μονή.
  • η επικινδυνότητα της διαβρωμένης από το κλίμα επιφάνειας των βραχωδών τμημάτων.
  • ο κίνδυνος κατολίσθησης από αιωρούμενα τμήματα βράχων που εκτείνονταν μέχρι το υπέδαφος της δασώδους περιοχής.
  • η ύπαρξη μεγάλων και μικρών ελεύθερων πέτρινων κομματιών πάνω από τις κατωφέρειες που ήταν κρυμμένα στο υπέδαφος και ήταν ετοιμόρροπα.

Οι εν λόγω διαπιστώσεις οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι η είσοδος στη Μονή έθετε σε μεγάλο κίνδυνο τόσο τους επισκέπτες όσο και τους υπεύθυνους του χώρου. Για τον ίδιο λόγο και τα εσωτερικά κτίρια της Μονής θεωρήθηκαν επικίνδυνα. Συνεπώς ξεκίνησαν εργασίες βελτίωσης και υποστήριξης ευρείας κλίμακας στη Μονή και στις προσανατολισμένες προς τους χώρους επίσκεψης κατωφέρειες. Οι εργασίες αφορούσαν την απομάκρυνση των ολισθηρών βράχων και την τοποθέτηση προστατευτικού πλέγματος και οδοφραγμάτων.

Προς αποφυγή οπουδήποτε ατυχήματος και δεδομένου ότι το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, όσον αφορά τις επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, θέτει την ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια στις προτεραιότητες του και δεδομένης της κατάστασης, θεωρήθηκε σωστό και αποφασίστηκε το σύμπλεγμα των κτιρίων της Μονής  να παραμείνει κλειστό από τις 22/09/2015, για τη δυνατότητα περαίωσης των εν λόγω εργασιών και για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας. 

Κατά τη διάρκεια κατά την οποία η Ιερά Μονή της Παναγίας Σουμελά θα παραμείνει κλειστή και μέχρι να ξεκινήσουν εκ νέου οι επισκέψεις, σχεδιάζεται η διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών επισκεψιμότητάς της μακροπρόθεσμα και η αναστήλωση του κτιρίου. Στη συνέχεια προβλέπεται να ξεκινήσει η διαδικασία για τη συμπερίληψη της Ιεράς Μονής στην Λίστα Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛ. ΚΑΙ ΤΟΥΡ.

Ανακοίνωση Υπουργείου Πολιτισμού

και Τουρισμού Τουρκίας

 

Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2016

 

H ανακοίνωση της 21ης Ιουλίου 2016, σύμφωνα με την οποία, η χώρα στο σύνολο της περιέρχεται σε κατάσταση «έκτακτης ανάγκης» διάρκειας 3 μηνών, αφορά πακέτο μέτρων που θα εφαρμοστούν στο πλαίσιο του Συνταγματικού Δικαίου, με σκοπό την αύξηση των μέτρων ασφαλείας στον αγώνα του κράτους για την αντιμετώπιση απειλών που θέτουν σε κίνδυνο την ελευθερία και τα δικαιωμάτων των Πολιτών.

 Τα μέτρα δεν περιλαμβάνουν περιοριστικούς όρους αναφορικά με  θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες. Δεν επηρεάζουν με κανένα τρόπο την καθημερινή ζωή των Τούρκων Πολιτών, τις μετακινήσεις ή τις διακοπές των Επισκεπτών της χώρας μας, ούτε αποτελούν εμπόδιο για τις εναέριες μεταφορές και τις διεθνείς τουριστικές μετακινήσεις.  Δεν υπάρχει οποιαδήποτε αρνητική κατάσταση που θα εμποδίσει τους Επισκέπτες όλων των τουριστικών προορισμών της Τουρκίας να πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους με ασφάλεια.

CUL. & TOUR. MINISTRY ANNOUNCEMENT

Announcement

Turkish Ministry of Culture and Tourism

 

Thursday, 21 July 2016

 

Τhe three-month state of Emergency which was declared in the whole of the country started from 21.07.2016, is  a package of measure under the rules of constitutional law to be implemented in order to increase the security measures and give to the State the ability to fight against the threats in the citizens’ rights and freedom.

The above mentioned package of measures does not contain restrictions of freedom and fundamental rights. The measures to be implemented do not affect in anyway the daily life of Turkish citizens, our country’s visitors’ trips and vacations and do not frustrate the air traffic and the international tourist flows. There is no negative situation that can prevent our visitors from having a secure vacation in all tourism destinations of Turkey.

CUL. & TOUR. MINISTRY ANNOUNCEMENT

Announcement

Turkish Ministry of Culture and Tourism

 

Wednesday, 20 July 2016

The airports in Turkey that were closed to the air traffic due to the recent negative incidents, a short time later started to provide their services normally.
Furthermore, all citizens of the Republic of Turkey, as well as foreign citizens in tourism destinations such as Antalya, Muğla, İzmir etc. did not face any negative situation.

Hotels, holiday villages and resorts continue to operate normally offering high level services.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛ. ΚΑΙ ΤΟΥΡ.

Ανακοίνωση Υπουργείου Πολιτισμού

και Τουρισμού Τουρκίας

 

Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2016

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας ανακοινώνει ότι, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, τα αεροδρόμια της χώρας που προσωρινά δεν εξυπηρετούσαν τις εναέριες μεταφορές, λόγω των πρόσφατων δυσμενών γεγονότων, συνέχισαν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους κανονικά.

Επιπλέον, τόσο οι πολίτες της Τουρκίας όσο και άλλων χωρών που ταξίδεψαν σε τουριστικούς προορισμούς όπως Antalya, Muğla, İzmir κλπ. δεν ήρθαν αντιμέτωποι με οποιαδήποτε δυσάρεστη κατάσταση.

Οι ξενοδοχειακές μονάδες και οι υποδομές των τουριστικών θέρετρων συνεχίζουν τη λειτουργία τους εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛ. ΚΑΙ ΤΟΥΡ.

Ανακοίνωση Υπουργείου Πολιτισμού

και Τουρισμού Τουρκίας

Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας εκφράζει τις ευχαριστίες του σε όσους βρέθηκαν κοντά και στηρίζουν τον Τουρκικό λαό, μετά την απεχθή τρομοκρατική επίθεση στο Αεροδρόμιο Atatürk της İstanbul, την 28η Ιουνίου 2016.

 

Ενημερώνουμε το κοινό, ότι αμέσως μετά την ύπουλη επίθεση, με την συνδρομή των Κρατικών Δυνάμεων Ασφαλείας, ελήφθησαν άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα και από σήμερα το αεροδρόμιο είναι ανοιχτό στις αερομεταφορές και συνεχίζει να παρέχει κανονικά τις υπηρεσίες του.

CUL. & TOUR. MINISTRY ANNOUNCEMENT

Announcement

Turkish Ministry of Culture and Tourism

Wednesday, 29 June 2016

As the Ministry of Culture and Tourism of Turkey we would like to express our gratitude to everyone who showed their support to the Turkish Public after the hateful attacks that took place on 28/06/2016 in Istanbul Ataturk Airport.

We would also kindly inform the public that right after the hatefull attack all the necessary security measures have been taken by the State’s Security Forces and that as of today the Airport's air traffic is open and all the services operate normally

25ο Φεστιβάλ Ναυπλίου

Η διακεκριμένη υψίφωνος Τζούλια Σουγκλάκου υποδέχθηκε τον Τούρκο τενόρο με την ιδιαίτερη χροιά, Efe Kışlalı, τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016, στο 25ο Φεστιβάλ Ναυπλίου, με τη συνοδεία του μετρ στο είδος, Δημήτρη Γιάκα.

Οι τρεις τους χάρισαν στο κοινό μια βραδιά γεμάτη από διαχρονικά διαμάντια του παγκόσμιου λυρικού ρεπερτορίου, με την υποστήριξη του Γραφείου Πολιτισμού & Τουρισμού της Τουρκικής Πρεσβείας στην Αθήνα.25th Nafplio Festival

The distinguished soprano Julia Sougklakou welcomed Efe Kışlalı, the Turkish tenor with the dark and dramatic voice, at the 25th Nafplio Festival, with the accompaniamento of  the master of piano Dimitris Yakas.

The wondrous trio offered the audience a night full of timeless diamonds of the opera repertoire, with the support of the Culture and Tourism Office of the Turkish Embassy in Athens."Οι Άνθρωποι του Παππού μου"

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι προβολές της ταινίας "Οι Άνθρωποι του Παππού μου" στη Κρήτη και συγκεκριμένα σε Χανιά και Ηράκλειο.

Στη πόλη των Χανίων η προβολή έγινε στο δημοτικό κινηματογράφο "Κήπος" την Τρίτη 22 Ιουνίου, παρουσία του Αξιότιμου Πρέσβη της Τουρκίας κ. Kerim Uras, του Δημάρχου Χανίων κ. Τάσου Βάμβουκα, εκπροσώπων θεσμικών φορέων και πλήθος κόσμου, οι οποίοι αγκάλιασαν με αγάπη τους συντελεστές της ταινίας Çağan Irmak, Yiğit Özşener και Gökhan Tiryaki, που βρέθηκαν στην Κρήτη ειδικά για την προβολή.

Στο Ηράκλειο η προβολή της ταινίας έγινε στο δημοτικό κινηματογράφο “Βηθλεέμ» την Τετάρτη 23 Ιουνίου, παρουσία  της Αντιδημάρχου Πολιτισμού κας. Αριστέας Πλεύρη, του καλλιτεχνικού Διευθυντή του Δήμου κ. Αντωνάκη Γεωργίου, εκπροσώπων θεσμικών φορέων, των συντελεστών της ταινίας και πλήθος κόσμου.
Προαναγγελτικό Δελτίο Τύπου

Σελίδες