ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛ. ΚΑΙ ΤΟΥΡ.

Ανακοίνωση Υπουργείου Πολιτισμού

και Τουρισμού Τουρκίας

 

Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2016

 

H ανακοίνωση της 21ης Ιουλίου 2016, σύμφωνα με την οποία, η χώρα στο σύνολο της περιέρχεται σε κατάσταση «έκτακτης ανάγκης» διάρκειας 3 μηνών, αφορά πακέτο μέτρων που θα εφαρμοστούν στο πλαίσιο του Συνταγματικού Δικαίου, με σκοπό την αύξηση των μέτρων ασφαλείας στον αγώνα του κράτους για την αντιμετώπιση απειλών που θέτουν σε κίνδυνο την ελευθερία και τα δικαιωμάτων των Πολιτών.

 Τα μέτρα δεν περιλαμβάνουν περιοριστικούς όρους αναφορικά με  θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες. Δεν επηρεάζουν με κανένα τρόπο την καθημερινή ζωή των Τούρκων Πολιτών, τις μετακινήσεις ή τις διακοπές των Επισκεπτών της χώρας μας, ούτε αποτελούν εμπόδιο για τις εναέριες μεταφορές και τις διεθνείς τουριστικές μετακινήσεις.  Δεν υπάρχει οποιαδήποτε αρνητική κατάσταση που θα εμποδίσει τους Επισκέπτες όλων των τουριστικών προορισμών της Τουρκίας να πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους με ασφάλεια.