Γραφείο Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκικής Πρεσβείας στην Αθήνα

 


To Γραφείο Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκικής Πρεσβείας στην Αθήνα αντιπροσωπεύει το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 2014 και έχει ως αντικείμενο την προώθηση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Τουρκίας στην Ελλάδα αλλά και την ανάδειξη της χώρας ως Τουριστικού προορισμού.

Παράλληλα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και υλοποιεί δράσεις σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Τουρκία για τη στήριξη σημαντικών πολιτιστικών δρώμενων και τουριστικών διοργανώσεων στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο χωρών.